ALTRES IDIOMES

INFORMACIÓ DELS CURSOS

ALTRES IDIOMES


CURSOS DE FRANCÈS, ALEMANY, RUS I CASTELLÀ

En tots els cursos  es treballen totes les àrees del llenguatge, fent especial incidència en la comunicació i comprensió oral amb tòpics i situacions relacionades amb les activitats diàries.

A EIS es practiquen totes les àrees de l'idioma fent una especial incidència en el desenvolupament de les estratègies orals.

  • Programació detallada.
  • Avaluació contínua i seguiment personalitzat de l'alumne.
  • Informes durant i a final de curs.
  • Blogs, facebook i campus virtual per a practicar des de casa

DATA INICI CURSOS D'ALTRES IDIOMES: 1 D'OCTUBRE

 
HORARIS FRANCÈS

2 hores setmanals

A1 Dijous 19:15h a 21:15h
A2 Dilluns 19:30h a 21:30h
B1 dijous 19.15h a 21.15h
B2 dimecres 19:30 a 21:30h
 
HORARIS ALEMANY

2 hores setmanals

A1.1 Dilluns i Dimecres 19h - 20h
A1.2 Dilluns i Dimecres 20h - 21h
A.2.2 Dilmarts i Dijous 19.30h - 20.30h
HORARIS RUS

2 hores setmanals

A1  Dimecres 19h - 21h
 
HORARIS CATALÀ

2 hores setmanals

A1   Dilluns i Dimecres 20.30h - 21.30h
A1  Dilvendres          19.30h - 21.30h
 
HORARIS CASTELLÀ

2 hores setmanals

 
A1  Dilluns i Dimecres 19.30h - 20.30h
A1  Dilvendres          19.30h - 21.30h
 
 
PREUS
 
50€ matrícula

77€ mensualitat 2 hores setmanals

Pagament trimestral a partir de 18 anys

REQUISITS
  1. Omplir formulari d'inscripció
  2. Lliurar una foto mida carnet
  3. Omplir i signar el formulari de dades bancàries pel titular del compte
  4. Omplir i signar formulari drets d'imatge per a menors de 18 anys
  5. Pagament de la matrícula 50€

 


Formulari enviat correctament. En breu ens posarem en contacte.

S'ha produït un error al enviar el formulari. Si us plau tornar-ho a provar.


He llegit i accepto la política de privacitat.

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l'informem que les seves dades personals són incorporades en fitxers titularitat de EIS amb la finalitat de poder atendre adequadament les seves peticions d'informació i elaborar els pressupostos que puguin sol·licitar-nos. Per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que contempla la Llei pot dirigir-se mitjançant carta a EIS: xxxx, Ref. Protecció de dades.


T. 972 235 939

Av. Sant Narcís, 30-32, baixos i entresols
17005 GIRONA
Dill - Div 10-13h i 16-21h