CURSOS DE CATALÀ

INFORMACIÓ DEL CURS

CURSOS DE CATALÀ PER A ADULTS


Cursos de català per a adults.

En els cursos de català per a adults es treballen totes les àrees del llenguatge, fent especial incidència en la comunicació amb tòpics i situacions relacionades amb les activitats diàries. Són cursos per aprendre o aprofundir en els coneixements de la llengua catalana.

A EIS es practiquen totes les àrees de l'idioma fent una especial incidència en el desenvolupament de les estratègies orals.

  • Programació detallada.
  • Avaluació contínua i seguiment personalitzat de l'alumne.
  • Informes durant i a final de curs.
  • Blogs, facebook i campus virtual per practicar des de casa.
HORARIS

2 hores setmanals

Dilluns i dimecres 20.30 - 21.30h
Divendres 19.30 - 21.30h

DATA INICI CURSOS DE CATALÀ: 1 D'OCTUBRE

PREUS

50€ matrícula
77€ mensualitat 2 hores setmanals

REQUISITS

  1. Omplir formulari d'inscripció
  2. Lliurar una foto mida carnet
  3. Omplir i signar el titular del compte el formulari de dades bancàries amb 20 dígits
  4. Omplir i signar formulari drets d'imatge per a menors de 18 anys
  5. Pagament de la matrícula 50€
INSCRIPCIONS

Formulari enviat correctament. En breu ens posarem en contacte.

S'ha produït un error al enviar el formulari. Si us plau tornar-ho a provar.


He llegit i accepto la política de privacitat.

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l'informem que les seves dades personals són incorporades en fitxers titularitat de EIS amb la finalitat de poder atendre adequadament les seves peticions d'informació i elaborar els pressupostos que puguin sol·licitar-nos. Per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que contempla la Llei pot dirigir-se mitjançant carta a EIS: xxxx, Ref. Protecció de dades.


T. 972 235 939

Av. Sant Narcís, 30-32, baixos i entresols
17005 GIRONA
Dill - Div 10-13h i 16-21h