CURSOS FRANCÈS

INFORMACIÓ DEL CURS

CURSOS DE FRANCÈS PER A JOVES


Cursos de francès per a joves.

En els cursos de francès per a joves es cobreixen totes les àrees del llenguatge: gramàtica, vocabulari, comprensió lectora, expressió i comprensió oral. L'objectiu és aconseguir fluïdesa per comunicar-se en francès a tots els nivells. Les classes es realitzen 1 dia a la setmana 2 hores.

A EIS es practiquen totes les àrees de l'idioma fent una especial incidència en el desenvolupament de les estratègies orals.

  • Programació detallada.
  • Avaluació contínua i seguiment personalitzat de l'alumne.
  • Informes durant i a final de curs.
  • Blogs, facebook i campus virtual per a jugar i practicar des de casa.
HORARIS:

2 hores setmanals

A1 dijous 19:15 h a 21:15h
A2 dilluns 19:30h a 21-30h
B1 dijmarts 19.15h a 21.15h
B2 dimecres 19:30 a 21:30h
DATA INICI CURSOS DE FRANCÈS: 2 D'OCTUBRE
PREUS

50€ matrícula.
77€ Mensualitat de 2 hores setmanals.

Pagament trimestral a partir de 18 anys

REQUISITS
  1. Omplir formulari d'inscripció
  2. Lliurar una foto mida carnet
  3. Omplir i signar el formulari de dades bancàries pel titular del compte
  4. Omplir i signar formulari drets d'imatge per a menors de 18 anys
  5. Pagament de la matrícula 50€

 

INSCRIPCIONS

Formulari enviat correctament. En breu ens posarem en contacte.

S'ha produït un error al enviar el formulari. Si us plau tornar-ho a provar.


He llegit i accepto la política de privacitat.

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l'informem que les seves dades personals són incorporades en fitxers titularitat de EIS amb la finalitat de poder atendre adequadament les seves peticions d'informació i elaborar els pressupostos que puguin sol·licitar-nos. Per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que contempla la Llei pot dirigir-se mitjançant carta a EIS: xxxx, Ref. Protecció de dades.


T. 972 235 939

Av. Sant Narcís, 30-32, baixos i entresols
17005 GIRONA
Dill - Div 10-13h i 16-21h